wtorek, 6 września 2016

Modlitwa z obrazka - za wstawiennictwem bł. Marii Gabrieli


Modlitwa:

Boże, Wieczny Pasterzu, który wzbudziłeś w błogosławionej Marii Gabrieli pragnienie ofiarowania swego życia za zjednoczenie chrześcijan, daj, aby za jej wstawiennictwem przybliżył się dzień, kiedy u Twego ołtarza Słowa i Chleba, wszyscy wierzący będą Cię chwalić jednym sercem i jedną duszą. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen


Błogosławiona Maria Gabriela Sagheddu, urodzona 17 marca 1914 w Dorgali (Sardynia), wstąpiła w wieku 20 lat do klasztoru trapistek w Grottaferrata koło Rzymu (później przeniesionego do Vitorchiano koło Viterbo). W prostocie serca ofiarowała swoje życie za jedność Kościoła i za odłączonych braci. Pan przyjął jej ofiarę, którą dopełniła w niedzielę Dobrego Pasterza 23 kwietnia 1939 roku. Była beatyfikowana 25 stycznia 1983. Jej doczesne szczątki spoczywają w kaplicy klasztoru w Vitorchiano.
Ut unum sint
W przypadku otrzymanych za wstawiennictwem bł. Marii Gabrieli łask prosimy o kontakt:
Vice postulazione Monastero Delle Trappiste
01030 Vitorchiano (Viterbo) – Italie

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz