wtorek, 12 maja 2015

Symbolika Liturgii Godzin

Dostałam stare niemieckie obrazki z symboliką Liturgii Godzin. To co udało mi się przetłumaczyć znajduje się poniżej. Myślę, że każdy kto stara się poświęcić swój dzień Bogu może z tego skorzystać, czasem zapominamy o głębokim znaczeniu naszej modlitwy.Liturgii Sexta nona tertia prima modlitwa parayAd Matutinum
Wigilia to starochrześcijański zwyczaj oczekiwania na powtórne przyjście Pana (Paruzia). Noc to symbol życia doczesnego, a światło poranka to obraz powtórnego przyjścia Chrystusa, który uobecnia się także w Eucharystii.
Przykład mądrych i głupich panien (Mt 25, 113) przywodzi na myśl gotowość na przybycie Oblubieńca. Cała przyroda w ciszy nocy i wczesnego świtu oczekuje na objawienie się Wszechmogącego Boga, to zobowiązuje jeszcze bardziej wierzących do modlitwy w każdej godzinie, aby usłyszeć wezwanie: ,,Oto Oblubieniec nadchodzi, wyjdźcie mu na spotkanie!’’ (por. Mt 25, 6). Jezus mówi także: ,,bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie Syn Człowieczy przyjdzie’’ (Mt 24, 44)
Obraz przedstawia oczekiwanie na przyjście Pana. Pięć mądrych panien, zgromadzonych w chórze, a pośrodku nich Matka Kościół ze zwojem, na którym napisane jest ,,Przyjdź Panie Jezu’’ (por. Ap 22,20). Wszystkie panny mają w ręku zapalone lampy, a także zapas oleju w dzbanach, oznacza to gotowość -modlą się bowiem i słuchają Słowa Bożego (czytania i modlitwa psalmami podczas wigilii). Są ubrane w odświętne białe szaty – symbol czystości i świętości. Nad nimi stoi pusty tron przeznaczony dla przychodzącego Pana, którego przyjmą w porannej Eucharystii.

Ad Laudes (Jurznia)
Wschód słońca i Zmartwychwstanie to podstawowe motywy – modlitwy o wczesnym poranku. Widzimy potrójny sens zmartwychwstania:
1. Zmartwychwstanie Chrystusa
2. Powstanie natury
3. Duchowe zmartwychwstanie człowieka (godzina rozmyślania i medytacji nad słowem)
Te trzy motywy spotykają się (jak na obrazku) podczas tej modlitwy. Punktem szczytowym Jutrzni jest odśpiewanie kantyku Zachariasza zwanego ,,Benedictus’’, w którym nazywamy Chrystusa ,,Słońcem Wschodzącym z Wysoka’’ (por. Łk 1,78)
Na obrazie Zmartwychwstanie Chrystusa ukazane jest za pomocą pustego grobu, nad nim widzimy Chrystusa Króla w białych szatach. Zasiada na obłokach, które czerwienią się od wschodu słońca. Jezus trzyma w prawej ręce tryumfalny Krzyż, w lewej zwój z napisem: ,, Oriens ex alto’’ (Wschód z wysoka). Oznacza to, że Chrystus jest Słońcem niekończącego się dnia (wieczności), który schodzi do nas w Eucharystii i szuka miejsca do panowania w naszym sercu. Całe stworzenie go wychwala ( pieśń trzech skowronków siedzących przy grobie), góry, strumienie, drzewa, kwiaty, ptaki (także Fenix – symbol Zmartwychwstania i Kogut zwiastun dnia). Dwa pijące jelenie są symbolem spragnionej Boga ludzkiej duszy (Psalm 63), która właśnie powstaje do życia.

Ad Primam 
,,Nasze dni i nasze prace zachowaj w swym pokoju Wszechmogący Boże’’ Te słowa oddają znaczenie drugiej modlitwy porannej – Prymy. Jutrznia była skupiona na wychwalaniu Boga, pryma akcentuje także człowieka, z jego duchową walką, trudami i pracą całego dnia. Pryma poprzedza pracę i przygotowuje do walki, wzbudza intencje dobrego przeżycia dnia.
Obraz nawiązuje do przypowieści o pracownikach winnicy (Por. Mt 20,1n). Winnica to Kościół., mistyczne Ciało Chrystusa, codziennie jesteśmy wezwani przez Boga. On błogosławi robotnikowi, który z symbolicznymi narzędziami pracy i trudu dnia klęczy przed Nim. Chrystus jest odziany w niebieską purpurę ze złotym wykończeniem – symbolem królewskiej władzy (,,idź do mojej winnicy’’). Winna latorośl oplata krzyż. Nasza codzienna praca powinna być częścią zbawczego dzieła Chrystusa. Nad Winnicą znajduje się tęcza – i Ręka Boga, która błogosławi trud dnia i pracę.

Am Tertiam (modlitwa przedpołudniowa)
O trzeciej godzinie (9 godzina) Duch Święty zstąpił na Apostołów i wspólnotę pierwszych chrześcijan. To wydarzenie Kościół wspomina w tercji Dlatego Hymn jest wezwaniem do Ducha Świętego i prośbą o wzmocnienie w codziennej walce (zdarzało się w przeszłości, że w tej godzinie był odśpiewywany hymn Veni Creator Spiritus). W niedziele i święta tercja była (a w zakonach kontemplacyjnych nadal jest)  przygotowaniem do Mszy Świętej odbywającej się w godzinach przedpołudniowych (9-12 godzina).
Obraz przedstawia święte tajemnice Eucharystii i działanie Ducha Świętego podczas Przeistoczenia. Zstępuje On w płomieniach, które zapalają się nad kapłanem, męczennikiem i rycerzem. Ogień Ducha Świętego rozlewa się w całym Kościele przez Ofiarę Mszy Świętej. Zbroja żołnierza przypomina o duchowej walce w Armii Pana Boga ( por. Ef 6,12). Męczennik trzyma palmę i zwój z napisem ,,Któż nas odłączy od miłości Chrystusa?’’ te słowa potwierdził  przez swoją śmierć. Kapłan podnosi Świętą Ofiarę, która za sprawą Duch Świętego staje się Ciałem i Krwią Chrystusa. Także wszyscy wierzący biorą udział w powołaniu do powszechnego kapłaństwa i składania duchowych ofiar.

Ad Sextam (modlitwa południowa)
W czas południa słońce znajduje się w zenicie. Hymn sexty (12 godzina) przedstawia zalety i wady tego czasu. Słoneczny żar to symbol dwóch złych przypadłości ludzkich – zarzewia złości ( kłótni) i znużenia (zmęczenia). Jest także znakiem dwóch zalet: zdrowia (ciepło przynosi zdrowie) i  pokoju serca. Cisza południa to symbol pokoju.
W tej godzinie Jezus wisiał na krzyżu (12-3 godzina). Godzina ta przywodzi na myśl walkę z piekłem, przypominają się słowa modlitwy Ojcze Nasz: ,,nie dopuść abyśmy ulegli pokusie’’
Na obrazie Widzimy Chrystusa jako najwyższego Kapłana i Króla na tronie z Krzyża. Jak słońce dostarcza naturze życie przez światło i ciepło, tak Jezus na Krzyżu dostarczył nam ,,życie w obfitości’’. Starł głowę piekielnemu wężowi. Pod krzyżem stoją owce Chrystusa i piją wodę ze źródeł Zbawienia. Słoneczniki są symbolem chrześcijan, którzy zawsze mają przed oczyma wywyższonego Pana. Cały obraz skupiony jest na uzdrawiającej mocy boskiego Słońca. (,,Confer salutem…’’ Hymny)

Ad Nonam (modlitwa popołudniowa)
O Trzeciej godzinie dokonała się ofiara Krzyżowa. Z przebitego Serca Jezusa wypłynęła Krew i woda – symbole Kościołą (Także Sakramentów). Tak jak Ewa powstała z żebra śpiącego Adama, tak Kościół powstał z boku Nowego Adama. Nona to ostatnia godzina chóru dziennego (3-6 godzina). Prowadzi nasze myśli ku śmierci i wiecznej nagrody. O nią prosimy Wszechmocnego.
Obraz: Skończona ofiara przedstawiona jest w symbolu złotego krzyża z ciemnoczerwonym tłem i palmą zwycięstwa. Kościół przedstawiony jako dziewica w białej sukni, płymaca na łodzi w stronę Chrystusa. Płynie na statku do Portu Wieczności. Statek to pradawny symbol przemijania, ale także Kościoła. W dłoniach dziewicy spoczywają kwiaty i zboża dary dla Oblubieńca. W łodzi także leżą dary na wieczną ofiarę. Tak Kościół żegluje ku wieczności aby osiągnąć niewiędnący wieniec chwały, który na końcu rejsu przyzna Bóg swoim wiernym.

Ad Vesperas
Nieszpory (Vesper) to wieczorna modlitwa kościoła, szczególnie wyraża wdzięczność za miniony dzień. Najważniejszym punktem nieszporów jest Magnificat, dziękczynienie Kościoła za Wcielenie Syna Bożego – najlepiej wyrażone w słowach Jego Matki – Maryi.
Obraz: na dole widać przygotowaną Ostatnią Wieczerzę (12 chlebów i Kielich). Pośrodku na ołtarzu widzimy apokaliptycznego Baranka Bożego ze słoneczną aureolą. Obok niego znajduje się Kobieta w modlitewnej postawie i Anioł z kadzidłem. Kobieta to Kościół, który w postawie gotowości i oczekiwania na Baranka wyśpiewuje Magnifikat. Anioł Kościoła zanosi wieczorne modlitwy do Boga. Kobieta to także Matka Boża, której Archanioł Gabriel zwiastuje Bożą obietnice. Zapalona Lampa oznacza Nieszpory jako wieczorne nabożeństwo, którego światło zostało zapalone już  w dawnych wiekach.

Ad Completorium
,,Noc spokojną i śmierć szczęśliwą, niech da nam Bóg Wszechmogący.’’ Tą modlitwę charakteryzuje rozmyślanie nad nocną ciszą, nocnymi niebezpieczeństwami i śmiercią. Noc jest przeciwieństwem światła, symbolem mrocznych mocy piekła. Dzieci Boże jak pisklęta chronią się pod skrzydła Boga, by nie wpaść w sidła szatana (zobacz obraz).  Noc jest płaszczem trwogi i strachu świata. Sen jest bratem śmierci, dlatego nasza modlitwa jest wieczorną modlitwą życia. Wpatrzeni w modlitwę na Górze Oliwnej i w śmierć Pana - prosimy Go o szczęśliwą godzinę śmierci dla nas. Modlimy się o pokój i wybawienie, to wyraz naszego zaufania Bogu.
Przewodnim motywem obrazu jest przypowieść o czuwającym słudze (Łk 12,35 nn). W nocy naśladujemy czuwającego sługę, aby tak jak on z przepasanymi biodrami i zapaloną lampą otworzyć drzwi Panu, który przyjdzie w godzinie naszej śmierci. Oddajemy w ręce Pana naszego ducha i słowami Symeona prosimy o spokojne odejście. Pod spodem widzimy lwa i smoka – symbole złych mocy oraz kielich, który Jezus przyjął na górze Oliwnej. Aniołowie i Obraz Matki Bożej (antyfona Maryjna podczas komplety) to symbol opieki, o którą prosimy, a która daje nam pokój (pax).
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz