środa, 13 listopada 2013

Siloe - to znaczy...


Perykopa o uzdrowieniu niewidomego od urodzenia w Ewangelii św. Jana już na początku chrześcijaństwa stała się jednym z ważniejszych tekstów wtajemniczenia chrześcijańskiego w ramach katechumenatu i katechezy chrzcielnej. Siloe znaczy Posłany tłumaczy sam ewangelista.
Sadzawka Siloe położona była w obrębie murów miasta w południowej dzielnicy Jerozolimy,wody sadzawki miały ponoć właściwości uzdrawiające. Jezus nałożył ślepcowi błoto na oczy, a gdy ten przemył je w Siloe, natychmiast odzyskał wzrok.

Kiedy człowiek przychodzi do klasztoru otrzymuje nowe imię, na znak tego, że opuszcza swoje dotychczasowe życie i idzie za Mistrzem, podejmuje misję. W Apokalipsie czytamy, że Bóg da zwycięscy nowe imię zapisane na białym kamieniu, które będzie znał tylko On sam i ten, który Mu służy. To znak pewnego rodzaju zażyłości i miłości, między Bogiem a powołanym. Jezus zmienił imię Szymonowi ( Piotr), w Starym Testamencie, także widzimy podobną tradycję w przypadku np Abrama (Abrahama), czy Jakuba (Izrael).

W mojej pustelni Przyjmuję imię SILOE, bo jestem POSŁANA!!! Wiem, że Bóg może uczynić z każdego życia cudowną oazę - eden. Człowiek, musi tylko zaufać i otworzyć się a łaskę Tego, który jest Źródłem żywej wody!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz